Sektionsorgan

Sektionen består av flera olika organ som alla har olika uppgifter. Kommittéer är organ som har en egen ekonomi och som har en specifik uppgift. Utöver kommittéer finns det även utskott som är organ som inte har en egen ekonomi och som har lite mindre uppgifter. Sektionen kan också tillsätta tillfälliga arbetsgrupper för att utreda specifika frågor. För att läsa mer om de olika organen kan du klicka på dem nedan.