Webbgruppen

Webbgruppen har till uppgift att administrera sektionshemsidan samt administrera sektionens maillistor. Således är webbgruppen det viktigaste organet.

Profilbild på Albin Hallander

Albin Hallander

Sammankallande

info.ztyret@ztek.se
Profilbild på Dennis Holmström

Dennis Holmström

Ledamot

dev@ztek.se
Profilbild på Oliver Andersson

Oliver Andersson

Ledamot

dev2@ztek.se
Profilbild på Jesper Skoglund

Jesper Skoglund

Ledamot

dev3@ztek.se
Profilbild på Mårten Sanderöd

Mårten Sanderöd

Ledamot

dev5@ztek.se