ZØK

ZØK är Z:s mottagningskommitté. Vi har som uppgift att anordna mottagningen för de blivande Z-teknologerna.

Profilbild på "Mønty"

Mønty

General

ordf.znollk@ztek.se
Profilbild på "Lil Dan"

Lil Dan

Kazzør

ekonomi.znollk@ztek.se
Profilbild på "Zkiffer"

Zkiffer

Infochef

info.znollk@ztek.se
Profilbild på "Zûza"

Zûza

Zponzchef

sponz.znollk@ztek.se
Profilbild på Praktikant Putte

Praktikant Putte

Jourlinjeansvarig

zok@ztek.se079-351 92 41