Valberedningen

Valberedningen har till uppgift att som opartiskt organ bistå med nomineringar för inval till sektionens olika organ såsom kommittéer, föreningar, nämnder och arbetsgrupper.

Profilbild på Filip Lannrup Signäs

Filip Lannrup Signäs

Sammankallande

valberedningen@ztek.se
Profilbild på Albin Svenske

Albin Svenske

Ledamot

valberedningen@ztek.se
Profilbild på Albin Hallander

Albin Hallander

Ledamot

valberedningen@ztek.se
Profilbild på Eric Lundholm

Eric Lundholm

Ledamot

valberedningen@ztek.se
Profilbild på Calle Henrysson

Calle Henrysson

Ledamot

valberedningen@ztek.se
Profilbild på Erik Kindlund

Erik Kindlund

Ledamot

valberedningen@ztek.se
Profilbild på Johan Florin Källgren

Johan Florin Källgren

Ledamot

valberedningen@ztek.se
Profilbild på Mårten Sanderöd

Mårten Sanderöd

Ledamot

valberedningen@ztek.se