ZEXET

Vi i ZEXET är Z-teknologsektionens zexmästeri. Det betyder att vi anordnar gasquer och håller puben öppen i Zaloonen under pubrundan.

Profilbild på "Perzy"

Perzy

Isabelle Grönlund

Zexmästare

ordf.zexet@ztek.se
Profilbild på "Morf"

Morf

Max Walkendorff

Kazzör

ekonomi.zexet@ztek.se
Profilbild på "Zylva"

Zylva

Frida Florén

PR-chef

pr.zexet@ztek.se
Profilbild på "bRut"

bRut

Natanael Andersson

Øhlchef

ohl.zexet@ztek.se
Profilbild på "Qrizp"

Qrizp

Ninus Sellin Bredberg

Gourmetchef

gourmet.zexet@ztek.se
Profilbild på "Zelda"

Zelda

Sigrid Ekström

Phixchef

phix.zexet@ztek.se
Profilbild på "Zimba"

Zimba

August Ljungqvist

Kalazchef

kalaz.zexet@ztek.se
Profilbild på "Royze"

Royze

Alvar Thunberg

Ztallchef

ztall.zexet@ztek.se