Zaloonen

Zaloonen är Z-sektionens sektionslokal och är belägen på bottenplan i HB. Som Z-teknolog finns det möjlighet att hålla arrangemang i Zaloonen. Inför arrangemang i Zaloonen kommer ZÅG ta ut en städdeposition som återfås vid godkänd avsyning. Avsyning sker alltid kl 07:30 på vardagar och 11:30 på helger, om ni inte har någon annan överenskommelse med ZÅG.

När man arrangerar i Zaloonen är det viktigt att tänka på att lokalen tillhör alla Z-teknologer mellan 08:00 och 17:00. Då det ofta är högt söktryck på Zaloonen har vi i stort sett ingen möjlighet att tillåta arrangemang som inte har med Z-sektionen att göra.

Vi rekommenderar er som studerar på annan sektion att i första hand söka lokal inom egen sektion eller någon av Chalmers icke sektionsbundna lokaler och under tentaveckorna är vi väldigt restriktiva med arrangemang i Zaloonen då den behövs som studielokal.

Bild på Zaloonen

Foto: Dennis Holmström/zFoto

Bokningar

Här är Zaloonens bokningskalender. Observera att formuläret bara är en intresseanmälan.

Boka Zaloonen!